Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu informacji oraz transparentności aktywności Eleven Sports Network Sp. z o.o. (dalej także: „Eleven Sports Network” lub „Administrator”) w Internecie – prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas dotyczących Państwa informacji (zarówno o charakterze danych osobowych, jak i innych danych) za pośrednictwem serwisu https://www.elevensports.pl/ oraz aplikacji mobilnej Eleven (dalej także: „aplikacja”).

2. Gromadzenie danych osobowych

Eleven Sports Network nie przetwarza danych osobowych użytkowników https://www.elevensports.pl/ i aplikacji niebędących abonentami oraz użytkowników, którzy nie zainicjowali kontaktu z nami.

Gromadzimy natomiast informacje dotyczące Państwa interakcji z zamieszczonymi w serwisie lub aplikacji Eleven treściami i usługami takie jak:

 1. anonimowe ID użytkownika serwisu/aplikacji,
 2. informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe), które zawierają takie dane jak: data wizyty w serwisie/skorzystania z aplikacji , adres IP, z którego nawiązali Państwo połączenie z serwisem/aplikacją,
 3. dane na temat statystyki oglądalności serwisu/aplikacji,
 4. dane o ruchu do i z poszczególnych stron,
 5. dane i metadane przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

W większości informacje te uzyskujemy poprzez wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii, np. local storage. Technologie te zostały szczegółowo opisane w Polityce cookies Eleven Sports Network.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam stale udoskonalać nasz serwis oraz aplikację i czynić korzystanie z naszych usług bardziej komfortowym. Na podstawie tych danych możemy m.in. dowiadywać się jakimi materiałami są Państwo zainteresowani. Nie personalizujemy jednak ani treści, ani reklam, które są Państwu wyświetlane w naszym serwisie/aplikacji.

W ramach świadczonych usług gromadzimy następujące dane osobowe:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e - mail,
 4. dane dotyczące płatności,
 5. adres IP,
 6. dane przeglądarki,
 7. inne dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy.

3. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Eleven Sports Network przetwarza Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej przez Państwa z nami umowy o świadczenie usług płatnego dostępu do materiałów audiowizualnych drogą elektroniczną, usługi wysyłki newslettera;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania ciążących na Eleven Sports Network obowiązków podatkowych wynikających ze świadczenia usług dostępu do materiałów audiowizualnych drogą elektroniczną;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowią: marketing bezpośredni produktów i usług Eleven Sports Network, nawiązywanie kontaktu z Państwem (np. w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez zakładkę „Skontaktuj się z nami” ), prowadzenie analityki korzystania przez Państwa z serwisu i aplikacji, jak również dbałość o zapewnienie ich bezpieczeństwa, np. poprzez eliminowanie podejrzanego ruchu sieciowego, wykrywania potencjalnych naruszeń, zapewnienia Administratorowi możliwości dochodzenia roszczeń;
 4. przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Jakie narzędzia wykorzystujemy?

Nasz serwis korzysta z narzędzi Google Analytics, które umożliwiają analizę statystyk odwiedzin naszego serwisu i aplikacji. Narzędzie oparte jest o technologie plików cookie oraz tzw. local storage. Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat ww. narzędzi, za chęcamy do za poznania się z Polityką cookies.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Aby móc świadczyć usługi na wysokim poziomie, Eleven Sports Network korzysta z usług podwykonawców np. w zakresie obsługi technologicznej serwisu i aplikacji, obsługi 3 płatnośc i, aktywacji usług. Te podmioty mogą uzyskiwać dostęp do Państwa danych osobowych zgodnie z wypracowanym przez nas standardem bezpieczeństwa.

6. Profilowanie danych osobowych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Eleven Sports Network nie profiluje dotyczących Państwa danych osobowych oraz nie podejmuje wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji na podstawie takich danych.

7. Okresy przechowywania informacji oraz dotyczących Państwa danych osobowych

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Eleven Sports Network jako administratora serwisu i aplikacji jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z wykonywaniem zawartych z Państwem umów maksymalny okres przechowywania Państwa danych osobowych stanowić będzie 7,5 roku od ostatniego skorzystania przez Państwa z naszych usług.

W przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z nami – Państwa dane osobowe będą przechowywane, niezależnie od danych związanych z wykonaniem umowy, przez okres 7,5 roku od zakończenia korespondencji.

Jeśli zdecydują się Państwo subskrybować nasz newsletter, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w tym celu do momentu wycofania przez Państwa subskrypcji lub usunięcia Państwa konta w serwisie.

8. Zabezpieczenia

Wszystkie gromadzone przez nas dane są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem adekwatnych do zdiagnozowanego przez nas ryzyka środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa, wykorzystujemy np. szyfrowane protokoły HTTPS.

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z udostępnienia przez Państwa swoich danych logowania osobom trzecim oraz braku wylogowania się z serwisu lub aplikacji po zakończeniu korzystania z nich.

Więcej informacji na temat możliwości zadbania przez Państwa o swoją prywatność w kontekście korzystania z naszego serwisu i aplikacji znajdziecie Państwo w Polityce cookies.

9. Uprawnienia użytkowników serwisu

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo żądania od Eleven Sports Network dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 2. prawo żądania od Eleven Sports Network sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych.
 3. prawo żądania usunięcia przez Eleven Sports Network dotyczących Państwa danych,
 4. prawo żądania ograniczenia przez Eleven Sports Network przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Eleven Sports Network dotyczących Państwa danych osobowych,
 6. prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia konta w serwisie. W przypadku, gdy w momencie zgłoszenia żądania usunięcia konta w serwisie lub aplikacji nie korzystali Państwo z naszych usług (nie doszło do zawarcia umowy zgodnie z warunkami regulaminu) – wraz z usunięciem Państwa konta usunięte zostaną także Państwa dane osobowe. Z chwilą usunięcia Państwa danych osobowych Eleven Sports Network zaprzestanie także wysyłki newslettera (jeśli byli Państwo jego subskrybentami).

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na adres pomoc@elevensports.pl.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Usługi oferowane w ramach naszego serwisu skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich. W konsekwencji Eleven Sports Network nie przetwarza świadomie lub intencjonalnie danych osobowych dzieci.

11. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

W Eleven Sports Network został wyznaczony inspektor ochrony danych. Wszelkie dodatkowe pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres poland.dpo@elevensports.com.

12. Zmiany Polityki prywatności

Aktualne brzmienie niniejszej Polityki prywatności będzie dla Państwa zawsze dostępne w stopce serwisu.

POLITYKA COOKIES

Serwis https://www.elevensports.pl/ oraz aplikacja Eleven wykorzystują pliki cookie oraz inne podobne technologie. Dla uproszczenia wszystkie te skrypty dalej będziemy określać łącznie „plikami cookie”.

1. Czym są pliki cookie?

Cookie jest małym plikiem złożonym z liter oraz cyfr pobranym na Państwa komputer, w momencie w którym odwiedzasz niektóre strony internetowe. Podobnie jak wirtualne klucze, pliki cookie odblokowują pamięć komputera oraz pozwalają stronie internetowej na rozpoznanie użytkowników, gdy wracają oni na stronę otwierając inną stronę lub usługi. Podobnie jak klucz, pliki cookie nie zawierają informacji same w sobie, natomiast po odczytaniu ich przez przeglądarkę, pomagają stronie internetowej w poprawieniu dostarczanych usług. Wykorzystywane są również inne technologie śledzące podobne do plików cookie. Może to obejmować znaczniki pikselowe oraz śledzenie adresów URL.

Podobne do plików cookie technologie to m.in. local storage, session storage oraz service workers. Technologie te wykorzystują wydzieloną część pamięci przeglądarki służącą do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu lub aplikacji. Ten obszar pamięci jest niedostępny dla naszego serwera, a przechowywane w nim dane – inaczej niż w przypadku plików cookie – nie ma ją terminu ważności, po którym zostałyby usunięte.

2. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?

Stosujemy dwa rodzaje plików cookie, z uwagi na ich termin ważności:

 1. sesyjne pliki cookie – są to tymczasowe pliki przechowywane w Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia serwisu lub aplikacji,
 2. stałe pliki cookie – przechowywane w Państwa urządzeniu przez dłuższy okres – czas ten zależy od Państwa wyboru – mogą go Państwo w każdym czasie zmienić przez zmianę ustawień przeglądarki. Dzięki tym plikom korzystanie z serwisu lub aplikacji i poruszanie się po nich jest znacznie łatwiejsze – zapamiętują one preferowaną przez Państwa rozdzielczość, wielkość liter czy układ treści. Te pliki umożliwiają nam także stałe ulepszanie serwisu zgodnie z Państwa potrzebam i – służą nam do prowadzenia analizy użyteczności serwisu i aplikacji i poznawania Państwa potrzeb związanych z korzystaniem z naszych usług.

Z uwagi na funkcję plików cookie stosujemy ich następujące rodzaje:

 1. niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są kluczowe dla umożliwienia Państwu przeglądania strony internetowej oraz wykorzystywania jej funkcjonalności. Bez tych plików cookie, usługi takie jak zapamiętanie danych dotyczących loginu nie mogą być dostarczane;
 2. wydajnościowe pliki cookie – takie pliki cookie zbierają anonimowe informacje o tym jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu. Wykorzystujemy w tym celu pliki cookie Google Analytics, które dostarczają nam informację o tym, z jakich stron internetowych nasi użytkownicy przybywają do naszego serwisu/aplikacji, jak je wykorzystują oraz pozwalają nam unaocznić obszary, które możemy poprawić, takie jak nawigacja po stronie czy doświadczenia związane z zakupami usług. Dane przechowywane przez te pliki cookie nie służą jednak do przetwarzania danych osobowych;
 3. funkcjonalne pliki cookie - takie pliki cookie zapamiętują Państwa wybory, takie jak kraj, z którego odwiedzają Państwo nasz serwis lub aplikację (co może mieć znaczenie z perspektywy możliwości świadczenia przez nas usług), język oraz parametry wyszukiwania. Informacje te są następnie wykorzystywane by ułatwić Państwu korzystanie z serwisu.

3. Pliki cookie a przetwarzanie danych osobowych

Z uwagi na swoją różnorodność pliki cookie mogą zawierać zarówno informacje wyłącznie o charakterze statystycznym, analitycznym, jak i Państwa dane osobowe. Wykorzystywane przez nas pliki cookie służą nam zarówno do indywidualizowania Państwa aktywności w serwisie i aplikacji(niezmierzającej jednak do jakiejkolwiek identyfikacji – np. zliczamy odsłony poszczególnych podstron), jak i przetwarzania Państwa danych osobowych (np. sczytywania lokalizacji i wpisywanych przez Państwa danych). Kluczowe jest jednak to, że w wyniku stosowania plików cookie przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy wejdą Państwo w interakcję z naszym serwisem lub aplikacją, podając nam dodatkowe dane. Wówczas przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie serwisu oraz Polityce prywatności.

Wykorzystywane przez nas pliki cookie są technologią, którą mogą Państwo zarządzać samodzielnie, z poziomu wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować, jak również usunąć wszystkie zapisane dzięki nim informacje. Sposób i zakres zmian ustawień plików cookie zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Państwo korzystają. Szczegółowe informacje dotyczące zmian tych ustawień dostępne są na stronach dostawców wykorzystywanych przez Państwa przeglądarek i aplikacji.

Wyłączenie niektórych plików cookie może spowodować, że korzystanie z serwisu lub aplikacji nie będzie dla Państwa komfortowe, np. nie zostaną zapamiętane Państwa preferencje co do układu treści.

Jeśli korzystają Państwo z oprogramowania lub wtyczek blokujących uruchamianie np. niektórych plików cookie, wówczas odnotujemy tę barierę techniczną w naszych systemach obsługujących pliki cookie, co może skutkować – tak samo jak wyłączenie plików cookie – że nie będą Państwo mogli w pełni komfortowo korzystać ze wszystkich świadczonych przez nas usług.